Song 348: "Pertho" - Wardruna

Under dvergar i sal
breier larm i mot sval
Millom rekkjer av bord
Leikar eld I mot ljor
Opp I augene flakkar
dei ser stjålent mot stakkar
Der krigarar blide
i bjor-salar sit

Der krigarar blide
i bjor-salar sit

Drikk ein-kjels frå kjenger
Slær skalden på strenger
Kved terning i tagnad
Di lukke og lagnad

Der krigarar blide
i bjor-salar sit

Pertho er ei audig kjelde
Til løye og lott
Der krigarar blide
i bjor-salar sit

Der krigarar blide
i bjor-salar sit

[English translation:]

Beneath dwarfs of the hall
Swells sound to its sides
Between table rows
Dance of fire passing for the vent
Flickers in eyes,
They steal glances at skirts
Where warriors sit
cheerful in the beer-hall

Where warriors sit
cheerful in the beer-hall

Drinking toasts from the ale-bowls
the bard strikes his strings
The dice its silent chant
Your fortune and fate

Where warriors sit
cheerful in the beer-hall

Pertho is a bottomless source
of fun and games
Where warriors sit
cheerful in the beer-hall

Where warriors sit
cheerful in the beer-hall