Song 307: "IwaR/IngwaR" - Wardruna

Ull i Ydalir
Sveigde bogen
Sikta bogen
pilar peika
mot Yggdrasils nie
heimar
vinda med mål
veva med mål

mot Nivelheim fly
mot Muspellheim fly
mot Jotunheim fly
mot Åsgard fly
mot Midgard fly
mot Vanaheim fly
mot Helheimen fly
mot Svartalvheim fly
mot Ljosvalheim fly

vinda med mål
veva med mål

or Nivelheim fly
or Muspellheim fly
or Jotunheim fly
or Åsgard fly
or Midgard fly
or Vanaheim fly
or Helheimen fly
or Svartalvheim fly
or Ljosalvheim fly

vinda med mål
veva med mål
heimar
vinda med mål
veva med mål
heimar
vinda med mål
veva med mål
heimar

Knyter deg til meg
vever rot i rot
over og under
invere Ing
invere Ing
invere Ing

Bærer deg i meg
Vekser frø av frø
ytre og indre
invere Ing
invere Ing
invere Ing

Nærer meg av deg
vinder grein or grein
over og under
invere Ing
invere Ing
invere Ing

Knyter deg til meg
vever rot i rot
over og under
invere Ing
invere Ing
invere Ing

Bærer deg i meg
Vekser frø av frø
ytre og indre
invere Ing
invere Ing
invere Ing

Nærer meg av deg
vinder grein or grein
over og under
invere Ing
invere Ing
invere Ing

invere Ing
invere Ing
invere Ing
invere Ing
invere Ing
invere Ing
invere Ing
invere Ing
invere Ing

Ullr in Ydalir
bent his bow
aimed his bow
arrows pointing
toward Yggdrasil's nine
homeworlds

wound with intent
woven with intent

to Nivelheim fly
to Muspellheim fly
to Jotunheim fly
to Åsgard fly
to Midgard fly
to Vanaheim fly
to Helheimen fly
to Svartalvheim fly
to Ljosvalheim fly

wound with intent
woven with intent

out of Nivelheim fly
out of Muspellheim fly
out of Jotunheim fly
out of Åsgard fly
out of Midgard fly
out of Vanaheim fly
out of Helheimen fly
out of Svartalvheim fly
out of Ljosalvheim fly

wound with intent
woven with intent
homeworld
wound with intent
woven with intent
homeworld
wound with intent
woven with intent
homeworld

Tie myself to you
Weaving root in root
Above and under
Ing inside
Ing inside
Ing inside

Carry you in me
Seeds grown from seeds
Outer and inner
Ing inside
Ing inside
Ing inside

I nourish myself from you
unwinding branch from branch
Above and under
Ing inside
Ing inside
Ing inside

Tie myself to you
Weaving root in root
Above and under
Ing inside
Ing inside
Ing inside

Carry you in me
Seeds grown from seeds
Outer and inner
Ing inside
Ing inside
Ing inside

I nourish myself from you
unwinding branch from branch
Above and under
Ing inside
Ing inside
Ing inside

Ing inside
Ing inside
Ing inside
Ing inside
Ing inside
Ing inside
Ing inside
Ing inside
Ing inside