Song 268: "Wunjo" - Wardruna

No hev oska lagt seg
Verda er grå og grødelauss
Spring spirar upp frå si grav
Spring dei sigrande upp
til sin første dag

Eg er ikkje stor
Men tida på jord
Vil eg nyttje og nå
Opp til himmelen blå
Renn tårane strie
Tå glede og sorg
For alt som fekk plass
For alt som gav plass

For spirar som blomar
For hjartet som sler
Renn tårane strie
Tå glede og sorg
For alt som fekk plass
For alt som gav plass
Renn tårane frie
Frå skyane grå

Upp or Jordi
Ris mot soli
Rein er kjensla
Wunjo!

Føter små
I verda trå
Utan stans,
I ringen danser
Wunjo!

Upp or Jordi
Ris mot soli
Rein er kjensla
Wunjo!

Føter små
I verda trå
Utan stans,
I ringen danser
Wunjo!

Eg er ikkje stor
Men tida på jord
Vil eg nyttje og nå
Opp til himmelen blå
Renn tårane strie
Tå glede og sorg
For alt som fekk plass
For alt som gav plass

For spirar som blomar
For hjartet som sler
Renn tårane strie
Tå glede og sorg
For alt som fekk plass
For alt som gav plass
Renn tårane frie
Frå skyane grå

Upp or Jordi
Ris mot soli
Rein er kjensla
Wunjo!

Føter små
I verda trå
Utan stans,
I ringen danser
Wunjo!

The ashes have fallen
The earth grey and barren
Sprout spring from their grave
Victorious they spring
to their first day

I may not be big
But my time here on earth
I shall use and reach
Into the blue sky
Tears fall freely
From joy and from sorrow
For all that took place
For all that gave place

For the sprout which flowers
For the beating heart
Tears fall freely
From joy and sorrow
For all that gave glace
For all that took place
Tears fall freely
From the grey clouds

Up from the soil
Rise towards the sun
Pure is the feeling
Wunjo!

Little feet
Shall roam the earth
With no stop,
the ring is danced
Wunjo!