Song 128: "Odal" - Wardruna

Me er eit gamalt tre
Med nysprungene knoppar
Mot sola me strekk oss
Fram for å vekse
Høyr!
Langt need i rot
og i ringar av år
kved dei gamle
Høyr!
Langt need i rot
og i ringar av år
I barken sit sår
Dei vitnar om ære
Die vitnar om nid

Somme svir meir enn andre
Somme svir meir enn andre

Sjå meg djupt i
augene blå
du må forstå
Hugs at alle
eingong forlét
Natta den kjem
Eg gjev deg din odel
Om du vil ha
Den fer ikkje fra
Tungt den veger
Hugs, ta ikkje meir
enn du orkar å bere

Djupt i jord
Gjev rot deg retning
Når stormar fer
Dei knakande
Kved

Sjå meg djupt i
augene blå
du må forstå
Hugs at alle
eingong forlét
Natta den kjem
Eg gjev deg din odel
Om du vil ha
Den fer ikkje fra
Tungt den veger
Hugs, ta ikkje meir
enn du orkar å bere

For kvar einaste spire
Vert me høgare og djupare
For kvar einaste spire
Vert me høgare og djupare
Odal
Odal

We are an old tree
with freshly sprung buds
towards the sun we reach
to forward grow
Listen!
Far below in the roots
and in the growth-rings
The old ones are chanting
Listen!
Far below in the roots
and in growth-rings
In the bark there are wounds
Which bear witness of honor
Which bear witness of shame

Some sting more than others
Some sting more than others

Look into my eyes
and do understand
Remember that all shall pass
and night shall come
Your birth-right I offer
It's there if you want it
And nowhere will go
Heavy to carry
don't take too much to bear

Deep in the earth
direction from roots
When the storms are raging
They creakingly sing

Look into my eyes
and do understand
Remember that all shall pass
and night shall come
Your birth-right I offer
It's there if you want it
And nowhere will go
Heavy to carry
don't take too much to bear

For each and every sprout
we are taller and deeper
For each and every sprout
we are taller and deeper
Odal
Odal